Tuesday, 24 May 2011

ICT 3765/1 & 3765/2

ICT 3765/1 (Kertas 1): Semua maklumat berkaitan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran.

SUKATAN PELAJARAN

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

ICT 3765/2 (Kertas 2): Semua maklumat berkaitan PBS (Pentaksiran Berasaskan Sekolah)

MAKLUMAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH